Successie en nalatenschap

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Successie en nalatenschap

Successieplanning is vaak ingrijpend en emotioneel beladen voor de direct betrokkenen. Bovendien is de daaraan verbonden wetgeving voortdurend in beweging. Wil je hiermee professioneel aan de slag gaan, moet je dus perfect het juridisch en fiscaal kader beheersen.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Je klant/contact rekent op jou om een correcte successieplanning of aangifte nalatenschap op te maken.

Docent Vik Nelissen (https://www.argeus.be/) ontwikkelde de successiecalculator, die gebruiksvriendelijk kan toegepast worden door notarissen, financiële adviseurs en planners. Hij spreekt dus recht uit de praktijk, met de nodige theoretische achtergrondkennis.

SyntraPXL is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SYNTRA-cloud.

Bij de start van het cursus krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten in je cursistenportaal. Als de coronamaatregelen het toelaten, vindt het grootste deel van de lessen op de campus plaats. Sommige lessen kunnen ook online gegeven worden.

Je houdt er best rekening mee dat wijzigingen in het lessenrooster kunnen gebeuren door onvoorziene omstandigheden. Het is dus mogelijk dat een inhaalles gepland wordt op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.

 • financiële of juridische professionals die bezig zijn met successieplanning en/of erfbelasting
 • notarissen en hun medewerkers
 • bankiers
 • accountants
 • belastingconsulenten 


 • algemene principes van successiebelasting
 • belastbare overgangen (wettelijk erfrecht, testamentair erfrecht, contractuele erfstelling, huwelijksovereenkomsten)
 • belastbare goederen (algemeen, gehuwde personen en invloed op het huwelijksvermogenstelsels, vergoedingsrekeningen), fictieartikelen 3 à 13 WS
 • waardering belastbaar actief algemeen + bijzonderheden (onroerende goederen, schuldvorderingen, effecten, rentes, vruchtgebruik en blote eigendom)
 • passief: openstaande schulden, begrafenisonkosten, bewijs
 • aangifte van nalatenschap: vormvoorschriften, plaats en termijn voor indiening, praktijkvoorbeeld 
 • berekening van successierechten: algemeen, vrijstelling en verminderingen, artikel 60 bis W.S. familiale onderneming of vennootschap

 

Kmo-portefeuille

Thema: Financiële geletterdheid - Boekhouding

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.