Notarieel medewerker

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Notarieel medewerker

Ben of wil je aan de slag als medewerker in een notariaat? Als notarieel bediende moet je niet alleen over de nodige administratieve vaardigheden beschikken, maar ook op hoogte zijn van de juridische regelgeving met de daarbij horende documenten/werkmethodes. Spreekt het opstellen van aktes en het opzoeken van wet- en andere teksten jou aan? Lees dan snel even verder.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Deze tweejarige opleiding besteedt in de eerste plaats aandacht aan de juridische werkinstrumenten waarmee de medewerker dagelijks wordt geconfronteerd. Praktische oefeningen en courante praktijkvoorbeelden verduidelijken steeds de theoretische omkadering. Daarnaast worden ook de klantvriendelijke en communicatieve vaardigheden van de notarieel medewerker in de kijker geplaatst én geoefend. De opzet van deze opleiding is dat de cursisten het gewone werk in het notariaat zelfstandig kunnen uitvoeren en de gewone aktes (verkoop, lening, krediet,…) kunnen opstellen. De opleiding richt zich dan ook naar de praktische handelingen die het notariaatswerk dagelijks vereist: ontvangst, samenstellen van dossiers, opzoekingen doen, informatie opvragen en interpreteren, opmaken van gewone aktes, opvolgen en afsluiten van dossiers, de nodige juridische basiskennis meegeven, …. 

Wie de examens en de eindwerkverdediging van deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift 'Notarieel Medewerker' erkend door de gemeenschapsminister bevoegd voor Middenstands en KMO-opleiding en uitgereikt door Vlaio. Het eindwerk bestaat uit het uitwerken ven verdedigen van een case in een paper.  

Hoewel deze opleiding hybride wordt aangeboden, verwachten we wel jouw fysieke aanwezigheid minstens voor een eerste kennismaking in de startles. Ook de examens vinden digitaal plaats OP DE CAMPUS met gebruik van eigen laptop.

Limburg is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SyntraPXL-cloud.

Wist je dat je tijdens deze opleiding als stagiair kan werken in een notariaat? Zulke stageovereenkomst biedt voordelen voor zowel de cursist als de stagemeester:
  ° als cursist doe je enerzijds dagelijks praktische kennis op in het notariaat en krijg je anderzijds de theoretische onderbouw tijdens de opleiding, waarbij je een maandelijkse stagevergoeding ontvangt;
  ° als stagemeester/notaris krijg je de kans om tegen gunstige voorwaarden een waardevolle medewerker binnen je kantoor op te leiden.

Graag meer info over de stagemogelijkheden? Contacteer edith.bijnens@syntrapxl.be

De opleiding Notarieel Medewerker richt zich naar mensen die beroepshalve met het notariaat bezig zijn of zich hierin willen verdiepen:

 • bedienden notariaat
 • personen die als bediende in het notariaat willen werken
 • andere juridisch geïnteresseerden

Diploma hoger secundair onderwijs of minimum drie jaar relevante werkervaring in een notariaat of juridische werkomgeving. Je bezorgt een kopie van diploma hoger secundair onderwijs of een beschrijving van werkervaring aan infohasselt@syntrapxl.be.

De opleiding Notarieel Medewerker is een modulaire cyclische cursus, d.w.z. om de 2 jaar wordt de cursus opnieuw gestart. De indeling van de leerstof is zo dat nieuwe cursisten jaarlijks kunnen aansluiten.

De notariële inrichting (28u)

 • De notariële akte
 • Zegelrecht
 • Werking van registratiekantoor, kadaster- en hypotheekkantoor
 • Ruimtelijke Ordening en stedenbouw
 • examen

Burgerlijk Recht (52u)

 • Zakenrecht
 • Personenrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Vennootschapsrecht
 • examen

Overeenkomsten (40u)

 • Koop
 • Lening
 • Huur
 • Handelshuur
 • Pachtwetgeving
 • Lastgeving
 • Examen

Onthaal (8u)

 • Telefonisch onthaal

Familie- en Erfrecht (32u)

 • Huwelijksvermogenstelsel
 • Erfenissen
 • Schenkingen en testamenten
 • Examen

Notariële correspondentie (8u)
Registratierecht (36u)
Successierecht (36u)
Eindwerkbegeleiding (8u)

Verdediging eindwerk.

Kmo-portefeuille

Thema: Personeelsmanagement - sociale wetgeving

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.