Nog dag(en) voor opstart

Wegcode en EAF (Code 95)

€ 140.00 incl.
€ 115.70 excl. BTW
Nog dag(en) voor opstart

Wegcode en EAF (Code 95)

Chauffeurs met een rijbewijs C/CE of D/DE moeten naast het gewone rijbewijs ook beschikken over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95). Deze module maakt deel uit van de verplichte nascholing en focust op de wegcode en het invullen van een Europees aanrijdingsformulier.

€ 140.00 incl.
€ 115.70 excl. BTW

In detail

Deze module bevat een opfriscursus wegcode en het invullen van een Europees aanrijdingsformulier die toegankelijk is voor chauffeurs met rijbewijzen C en D.

Zo hanteer je als chauffeur op een correcte wijze de wegcode en vul je het Europees aanrijdingsformulier in zoals het hoort.

Deze module is erkend voor 7 kredietpunten en valt onder thema 2 (sinds 1 januari 2021).

Belangrijk: vanaf 22/08/2020 is het niet meer toegelaten om twee keer dezelfde opleiding te volgen in een traject van 35 uren. Let hierop bij het boeken van een opleiding.

Ben je een bestuurder met een rijbewijs C of D, dan moet je naast het gewone rijbewijs ook over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (CODE 95) beschikken als je bezoldigd vervoer (goederen of personen) wil uitvoeren. Om deze vakbekwaamheid te behouden, moet je elke 5 jaar 35 uren nascholing volgen.

Deze reglementering geldt in alle Europese lidstaten.

Vanaf de 2de cyclus mogen de onderwerpen van de nascholingen niet meer vrij gekozen worden, maar moet een chauffeur uit elk van de 3 verplichte thema’s minstens 1 module te volgen.

Thema 1 Nascholing in rationeel rijden

 • Ecodrive (met individuele praktijkrit) (NL/F)
 • Defensief rijden (met individuele praktijkrit)
 • Ladingzekering (NL/F)

Thema 2 Toepassen van de voorschriften:

 • Rij- en rusttijden en digitale tachograaf (NL/F)
 • Wegcode en Europees aanrijdingsformulier (NL/F)
 • Rij- en rusttijden, digitale tachograaf + CMR
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling ADR
 • Uitzonderlijk vervoer
 • Veilig aan de slag als chauffeur (NL/F)

Thema 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:  

 • EHBO voor de chauffeur (NL/F)
 • Ergonomie, fit & gezond
 • Attitudetraining (NL/F)
 • De chauffeur als ambassadeur
 • Preventie en criminaliteit
 • Dodehoek en manoeuvreren (NL/F)

Er geldt ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35u nascholing minimaal 3u effectief te rijden op de openbare weg (Ecodrive of Defensief rijden).

Attesten

Na de opleiding registreren wij je deelname in Cronos, de database van MOW. 

Je kan via “Mijn burgerprofiel” zelf controleren welke modules je volgde en door de opleidingsverstrekker werden geregistreerd.

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-c-of-d-voor-vrachtwagen-bus-of-autocar/vakbekwaamheid-voor-rijbewijs-c-en-d.

De individuele attesten worden slechts op uitdrukkelijk verzoek elektronisch doorgestuurd (niet meer op papier). Enkel voor buitenlandse chauffeurs wordt hier een uitzondering op gemaakt, vermits zij “Mijn burgerprofiel” niet kunnen consulteren.

Om de nascholing te mogen volgen moet je op je rijbewijs over de CODE 95 te beschikken. Dit kan je controleren in kolom 12 op de achterzijde van je rijbewijs.

Breng zeker je rijbewijs mee de dag van de opleiding.

 • Breng je identiteitskaart en rijbewijs mee.
 • Wij zorgen voor frisdrank, koffie en broodjes.
 • Bestuurders van voertuigen categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE die zich in orde willen stellen met de verplichte nascholing CODE 95.
 • Wil je meerdere personen inschrijven voor een opleiding uit ons open aanbod of wil je de mogelijkheden bespreken van een incompany training, neem dan zeker contact met ons op.

Opfriscursus wegcode

 • Verschil massa in beladen toestand - maximaal toegelaten massa
 • Snelheid
 • Stilstaan en parkeren
 • Inhalen
 • Voorrang/gedrag aan kruispunten
 • Plaats op de openbare weg
 • Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
 • Andere recente wijzigingen 

Europees aanrijdingsformulier

 • Overlopen wetgeving
 • Bespreking rubrieken aanrijdingsformulier
 • Praktijkopdrachten aan de hand van situatieschetsen
 • Je bent op de hoogte van de recente wijzigingen in de wegcode van de verschillende Europese landen
 • Je kan een aanrijdingsformulier correct en volledig invullen.

 

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Gereglementeerd beroep in België

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

 • MO* € 92.56
 • KO** € 80.99

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Norbert
Ubachs

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.