Eco-drive (Code 95)

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Eco-drive (Code 95)

Chauffeurs met een rijbewijs C/CE of D/DE moeten naast het gewone rijbewijs ook beschikken over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95). Deze module maakt deel uit van de verplichte nascholing en focust op economisch en milieubewust rijden.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Economisch en milieubewust rijden heeft een positieve invloed op zowel het verbruik als de slijtage van je voertuig en is daarenboven goed voor het milieu.

Deze opleiding eco-drive omvat een individuele praktijkrit van 3u op de openbare weg (met je eigen voertuig en niet aansluitend op de theorie, wordt in onderling overleg ingepland). Deze opleiding voldoet aan de verplichte praktijkmodule in het kader van de nascholing CODE 95.

De module is erkend voor 7 kredietpunten (7 uur) en valt onder thema 1.

Belangrijk: vanaf 22/08/2020 is het niet meer toegelaten om twee keer dezelfde opleiding te volgen in een traject van 35 uren. Let hierop bij het boeken van een opleiding.

Ben je bestuurder met een rijbewijs C of D, dan moet je naast het gewone rijbewijs ook over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (CODE 95) beschikken als je bezoldigd vervoer (goederen of personen) wil uitvoeren. Om deze vakbekwaamheid te behouden, moet je elke 5 jaar 35 uren nascholing volgen.

Deze reglementering geldt in alle Europese lidstaten.

Vanaf de 2de cyclus mogen de onderwerpen van de nascholingen niet meer vrij gekozen worden, maar moet je uit elk van de 3 verplichte thema’s minstens 1 module volgen.

Thema 1 Nascholing in rationeel rijden:

 • Eco-drive (met individuele praktijkrit) (NL/F)
 • Defensief rijden (met individuele praktijkrit)
 • Ladingzekering (NL/F)

Thema 2 Toepassen van de voorschriften:

 • Rij- en rusttijden en digitale tachograaf (NL/F)
 • Wegcode en Europees aanrijdingsformulier (NL/F)
 • Rij- en rusttijden, digitale tachograaf + CMR
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling ADR
 • Uitzonderlijk vervoer
 • Veilig aan de slag als chauffeur (NL/F)

Thema 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:  

 • EHBO voor de chauffeur (NL/F)
 • Ergonomie, fit & gezond
 • Attitudetraining (NL/F)
 • De chauffeur als ambassadeur
 • Preventie en criminaliteit
 • Dodehoek en manoeuvreren (NL/F).

Er geldt ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35u nascholing minimaal 3u effectief te rijden op de openbare weg (Eco-drive of Defensief rijden).

Attesten

Na de opleiding registreren wij je deelname in Cronos, de database van MOW. 

Je kan via “Mijn burgerprofiel” zelf controleren welke modules je volgde en door de opleidingsverstrekker werden geregistreerd.

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-c-of-d-voor-vrachtwagen-bus-of-autocar/vakbekwaamheid-voor-rijbewijs-c-en-d.

De individuele attesten worden slechts op uitdrukkelijk verzoek elektronisch doorgestuurd (niet meer op papier). Enkel voor buitenlandse chauffeurs wordt hier een uitzondering op gemaakt, vermits zij “Mijn burgerprofiel” niet kunnen consulteren.

Om de nascholing te mogen volgen moet je op je rijbewijs over de CODE 95 te beschikken. Dit kan je controleren in kolom 12 op de achterzijde van je rijbewijs.

Breng zeker je rijbewijs mee de dag van de opleiding.

 • Breng je identiteitskaart en rijbewijs mee.
 • Wij zorgen voor frisdrank, koffie en broodjes.
 • De praktijk gebeurt met de eigen vrachtwagen.
 • Deze opleiding richt zich tot chauffeurs met rijbewijs C/CE/D/DE die zich in orde willen stellen met de verplichte nascholing vakbekwaamheid CODE 95. 
 • Wil je meerdere personen inschrijven voor een opleiding uit ons open aanbod of wens je de mogelijkheden te bespreken van een incompany training, neem dan zeker contact met ons op.

Deze module focust op het economisch en milieubewust rijden. Je ontdekt een aangepaste rijstijl en de optimale benutting van de mogelijkheden van het voertuig.

Theorie:

Optimaliseren van het brandstofverbruik door het aanleren van:

Koppelkrommen, vermogen en specifiek brandstofverbruik van een motor
Optimaal gebruiksbereik van een toerenteller
Correct gebruik van remmen, vertragers en de combinatie van beiden
De juiste snelheid bij de juiste versnelling
Mogelijkheden tot vertraging en remmen, vooral bij afdalingen
De weersomstandigheden en de invloed hiervan op het verbruik
Banden en bandenspanning.

Praktijk:

Tijdens een rit op de openbare weg (3u) leer je een milieuvriendelijk en economisch rijgedrag aan, met aandacht voor alle onderwerpen die tijdens de theorie zijn besproken. Individuele begeleiding van de kandidaat zorgt voor een aanpak op maat.

De praktijkrit met je eigen voertuig is niet aansluitend op de theorie en wordt in onderling overleg ingepland. 

Om de praktijkrit te mogen doen moet op je rijbewijs over een geldige medische schifting beschikken (kolom 11).

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Gereglementeerd beroep in België

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.