Rijschoollesgever: brevet III theorielesgever

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Rijschoollesgever: brevet III theorielesgever

Verschillende rijscholen in Vlaanderen hebben vacatures voor rijschoollesgevers auto of motorfiets. Om les te mogen geven in een erkende rijschool moet je houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid. Dat brevet kun je maar behalen nadat je slaagt voor examens ingericht door de Overheidsdienst Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen.  Via SYNTRA kan je de opleiding rijschoollesgever volgen en je zo voorbereiden op het examen. Ga je voor brevet III, dan mag je enkel de theoretische lessen geven.

 

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Belangrijke informatie: De overheidsdienst Mobiliteit en Openbare Werken heeft beslist om de lessen enkel nog fysiek op een campus te organiseren (en dus NIET online!).  Deze beslissing ligt dus buiten de bevoegdheid van SyntraPXL.  Alle lessen gaan dus door op de campus te Hasselt!  De overheidsdienst kan enkel stageduurvermindering toestaan wanneer alle lessen fysiek op een campus worden gevolgd.

Op vraag van FEDERDRIVE, de Federatie van Erkende Rijscholen, richt SyntraPXL een opleidingscursus in om kandidaat-rijlesgevers op de (moeilijke) examens voor te bereiden. 
Meer info over het beroep van rijlesgever u op de website van Edulogia, het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie.

Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in de rijschoolsector en staan garant voor een échte beroepsopleiding. SyntraPXL is een opleidingsverstrekker die erkend is door de Gewesten, zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de erkenning van rijscholen. Hierdoor moeten onze cursisten tot 25% minder stage lopen dan iemand die les volgt bij een niet-erkende instelling.

Soorten brevetten (SyntraPXL biedt enkel de lessen aan voor het behalen van brevet II en brevet III):

 • Brevet II: praktijklesgever cat. B  (lessen te volgen bij SyntraPXL)
 • Brevet III: theorielesgever   (lessen te volgen bij SyntraPXL)
 • Brevet IV: praktijklesgever cat. A en AM
 • Brevet V: praktijklesgever cat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E (indien de lesgever in het bezit is van het overeenstemmend rijbewijs)
 • Brevet I: directeur

Toelatingsvoorwaarden die toegang verlenen tot het beroep:

 • Brevet II en III:  minimum 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs categorie B
 • Brevet IV:  houder zijn van een geldig rijbewijs Cat A.
 • Brevet V:  houder zijn van een geldig rijbewijs van de categorie waarin het onderricht zal gegeven worden
 • van goed gedrag en zeden zijn
 • theorielesgever: houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de niveau’s A, B of C van de Rijksbesturen
 • niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen (behalve bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten)
 • houder zijn van een attest van rijgeschiktheid (medische schifting)
 • niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen en met de functie in een technische controle van motorvoertuigen

De informatie op deze website van SyntraPXL is gebaseerd op de huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 erkenning rijscholen.  
De Vlaamse regering werkt aan een nieuw decreet tot wijziging van dit KB.  SyntraPXL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen die zich in de loop van het opleidingstraject voordoen in functie van de inwerkingtreding van dit nieuw decreet, zoals wijzigingen m.b.t. de toelatingsvoorwaarden, leerstof voor de examens, vrijstellingen, aantal examens en wijze waarop deze georganiseerd worden, stageduur of overgangsmaatregelen.  
Deze lijst is niet limitatief opgesteld.

LET OP: in het Syntra-inschrijvingsgeld is de retributie van 27 € om deel te nemen aan de brevettenexamens niet inbegrepen.  De deelnemers krijgen een factuur van 27 € naar hun thuisadres verzonden door MOW (departement Mobiliteit en Openbare Werken).

De Overheidsdienst Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen voorziet een wijziging van de opleidingsmodaliteiten.  Tot nader order is de informatie op deze web-pagina nog correct.  Van zodra bepaalde wijzigingen van kracht zullen zijn, worden deze per direct via deze site bekend gemaakt.

Iedereen die rijles (enkel theorielessen, dus geen praktijklessen) wenst te geven aan toekomstige bestuurders van personenwagens categorie B.

Lesgever praktijk (brevet III) - De lessen gaan allemaal fysiek door op de campus!

Verplichte aanwezigheid op het informatiemoment!

 • Module 1: Verkeersreglementering (80u)
  • wettelijke en reglementaire bepalingen voor het wegverkeer
  • de bestuurder
  • de weg
  • medeweggebruiker
  • algemene voorschriften en diversen
  • voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
  • veiligheidsinrichtingen van de voertuigen
  • regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig

 

 • Module 3: Methodieken (36u)
  • methodiek en didactiek van de praktijkles
  • instructiebekwaamheid
  • methodiek en analyse
  • handelingsanalyse
  • verkeersgedrag en basisrijtechnieken
  • technische vaardigheden
  • inzichten en problemen van andere weggebruikers
  • kennis van de elementen die het rijgedrag beïnvloeden
  • anticipatief en preventief rijgedrag

Klassikale voorbereiding op de modelles Lesgever theorie (brevet III)

Modules 1 en module 3.

Praktijklesgever brevet II (module 1, 2 en 3)
Theorielesgever brevet III (module 1 en 3)
In het inschrijvingsgeld is alles inbegrepen: lesboeken, brochures, documentatie.

 

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-Z00278
 • Officiële opleidingsnaam : Rijschoollesgever brevet II
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.