Kan ik Vlaams Opleidingsverlof aanvragen?

Inhoud

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Het Vlaams opleidingsverlof houdt in dat je afwezig mag blijven op het werk om een opleiding te volgen of een examen af te leggen, terwijl je loon gewoon wordt doorbetaald. Je werkgever kan een compensatie van jouw loon aanvragen bij de overheid.

 

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • je werkt in een privé-onderneming (minstens aan 50% van de normale arbeidsprestaties) die haar vestigingseenheid heeft in het Vlaamse Gewest (het adres zoals vermeld op het arbeidscontract)

of

  • je wil een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen (minstens 32 contacturen/klassikale lessen/livestream, geen online zelfstudie, lesopnames bekijken of individuele coaching). Welke opleidingen dit zijn vind je terug in de lijst in de databank van de Vlaamse overheid  Opent in nieuw venster . Het kan ook zijn dat bepaalde opleidingen pas in aanmerking komen als ze leiden naar een eerste diploma van een bepaald niveau. Deze info vind je ook in de databank bij de desbetreffende opleiding bij de knop "voorwaarden".
  • op onze website hebben we op iedere opleidingspagina de juiste informatie gezet. Check dus altijd de informatie op de opleidingspagina om zeker te zijn dat jouw opleiding in aanmerking komt voor VOV.
  • je wil een loopbaangerichte opleiding volgen. Dit is een opleiding die wordt aangeraden in het persoonlijk ontwikkelingsplan naar aanleiding van een loopbaanbegeleidingstraject. Het loopbaancentrum geeft hiervoor een 'attest loopbaanbegeleiding' af.
  • je wil een examen afleggen voor een arbeidsmarktgerichte opleiding of
  • je wil een examen afleggen bij de Vlaamse examencommissie of
  • je wil een examen afleggen om een ervaringsbewijs  Opent in nieuw venster te behalen
  • je mag niet meer dan 10% van de lesmomenten afwezig zijn

Hoeveel uren opleidingsverlof je krijgt hangt af van het tewerkstellingspercentage en het type van de opleiding die je wil volgen of het type van het examen dat je wil afleggen. Ben je voltijdse werknemer dan heb je tot 125 u recht op VOV (Vlaams opleidingsverlof).

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid  Opent in nieuw venster.

*de informatie op deze lijst werd verstrekt door de Vlaamse Overheid. Cursisten, waarvan de werkgever gevestigd is in Brussel of Wallonië, vallen wel nog onder het stelsel van “Betaald Educatief Verlof” of “BEV”.Voor meer informatie kan je je wenden tot de campus waar je les volgt (Genk, Hasselt, Maaseik, Pelt of Westerlo).

Toch nog een vraag?

Neem contact op met ons!