Wat is een sectorfonds?

Inhoud

Een sectorfonds is een fonds, dat tot doel heeft het vermeende algemene belang van een bedrijfstak, zoals de bouwsector of de detailhandel te behartigen. De voornaamste inkomstenbronnen voor sectorfondsen zijn verplichte afdrachten door bedrijven en werknemers in de sector, alsmede overheidssubsidies. Elke sector stemt overeen met één of meerdere paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en).

Bij de volgende sectorfondsen kan men subsidies aanvragen.

Toch nog een vraag?

Neem contact op met ons!