Ontvang ik als leerjongere een werkvergoeding van mijn patroon?

Inhoud

Natuurlijk! Je krijgt maandelijks een vergoeding voor het werkt dat je levert.

• 471,50 euro/maand

De leerling heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd en zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding

• 520,30 euro/maand

De leerling heeft de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd en start met een alternerende opleiding. Of de leerling heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Hij/zij start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding. Het kan eventueel ook om een eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan

• 560,90 euro/maand

De leerling heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd. Of de leerling heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan. Of de leerling heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd. Je ouders blijven bovendien het kindergeld behouden!

Toch nog een vraag?

Neem contact op met ons!