SyntraPXL - Evaluaties en reviews

Hoe & waarom worden onze tevredenheidsenquêtes uitgevoerd?
We geven een antwoord op al je vragen!
Waarom voert SyntraPXL regelmatig enquêtes uit?

SyntraPXL hecht grote waarde aan de kwaliteit van de aangeboden opleidingen. Om de kwaliteit constant te waarborgen en te verbeteren, is het noodzakelijk dat we inzicht krijgen in de ervaringen en de tevredenheid van de cursisten. Periodieke online enquêtes stellen ons in staat dit inzicht te verkrijgen en onze opleidingen hierop aan te passen.

Hoe lang duurt het invullen van de enquête?

Het invullen van de enquête neemt slechts ongeveer 5 minuten in beslag.

Zijn de enquêteresultaten anoniem?

Ja, alle reacties op de enquête zijn volledig anoniem. SyntraPXL waarborgt de privacy van alle deelnemers en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens op geen enkele wijze gekoppeld kunnen worden aan de gegeven antwoorden. Het primaire doel is het verkrijgen van een neutraal en onbevooroordeeld overzicht van de tevredenheid van de cursisten.

Wat gebeurt er met de resultaten van de enquête?

Na het verzamelen van de enquêtes worden de resultaten gezamenlijk met de docent geanalyseerd. Dit helpt ons om de opleidingen grondig te evalueren en waar nodig bij te sturen. De algemene score van de enquête wordt tevens weergegeven op onze website, zodat geïnteresseerden een indicatie hebben van de tevredenheid van onze cursisten.