Zorgverlener met therapiehond

€ 843.00 incl.
€ 696.69 excl. BTW

Zorgverlener met therapiehond

Een huisdier biedt in de gezondheids- en welzijnszorg een enorm grote therapeutische meerwaarde. Hoe kan je een hond als co-therapeut inschakelen in de therapie waarmee je al ervaring hebt en je competenties verbreden?

€ 843.00 incl.
€ 696.69 excl. BTW

In detail

In deze opleiding leer je een hond te selecteren die geschikt is voor de therapie waarmee je nu al werkt of voor ogen hebt. Je leert op basis van het behandelingsplan je hond te trainen in functie van de beoogde therapie en doelgroep.

De stage, de excursies en bedrijfsbezoeken gaan door op een ander lesmoment dan de oorspronkelijke lesavond.
Cursist dient zelf 2 handboeken aan te kopen: 
- Dit is de hond - John Bradshaw (ISBN 9789046812037)
- Begeleidend werken met Assistentie van dieren ( ISBN 978 90 3822071 0)

Ieder die een door de Vlaamse overheid erkende opleiding heeft gevolgd in de welzijnszorg en/of een werkervaring van 3 jaren heeft in de welzijnszorg (attest werkgever)

Psycholoog, orthopedagoog-maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinesitherapeut, opvoeder-psychomotorisch therapeut, logopedist sociaal verpleegkundige, psychiatrisch  verpleegkundige, zorgkundige (bejaardenhelpster) leerkracht normaal of bijzonder onderwijs.

Je dient aan de volgende toelatingsvoorwaarden te voldoen om tot de opleiding te worden toegelaten:

 • Een hond ter beschikking hebben die door de docent(en) goedgekeurd is (ten laatste voor de start van het 2de jaar)
 • Een erkende opleiding gevolgd hebben in de welzijnszorg EN/OF een werkervaring hebben van 3 jaren in de welzijnszorg (attest werkgever). Volgende diploma’s/getuigschriften komen in aanmerking: Psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinesitherapeut, opvoeder, psychomotorisch therapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige, zorgkundige (bejaardenhelper), leerkracht normaal of bijzonder onderwijs
 • Onderschrijven van verklaring inclusief deontologische code:  Download het document. 
 • Een motivatie schrijven waarom u de opleiding wenst te volgen.  Volgende vragen kunnen je helpen bij het schrijven van de motivatie:Welk beroep oefent u uit (soort therapie/met welke patiënten of type mensen) / Voor welk doel zou u een hond willen inschakelen in uw eigen beroepsactiviteit? / Wat hoopt u met het volgen van deze opleiding in de toekomst te bereiken? / Heeft u al praktijkervaring met honden? Zo ja, beschrijf de context. / Heeft u al een opleiding met honden bij SyntraPXL of een andere opleidingsinstelling gevolgd?
 • Geslaagd zijn voor intakegesprek

 De motivatieaanvraag dient samen met de verklaring, de deontologische code en kopie van het getuigschrift 1 week voor de start van de opleiding bezorgd aan infohasselt@syntrapxl.be

 

 

1ste jaar:

 • Beroepsoriëntatie (16u)
 • Gedragsstudie van de therapiehond (44u)
 • Elementaire opvoeding van honden in praktijk (24u)
 • Begeleiding aankoop therapiehond (28u)
 • Verzorging en kynologie van de hond (24u)

2de jaar:

 • Training van de therapiehond - theorie (44u)
 • Training van de therapiehond - praktijk (32u)
 • Opstellen behandelingsplan met de therapiehond (36u)
 • Opstellen draaiboek therapie (20u)
 • Werkplekleren (20u)
 • Eindproef

Samenstelling prijs

Inschrijvingsprijs
€ 696.69 excl. BTW
€ 843.00 incl.
Totaalprijs inclusief kosten
€ 696.69 excl. BTW
€ 843.00 incl.
Andere kosten - optioneel
€ 45.00 incl.

Dany
Grosemans

Anneleen
Bollen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.