Warmtepompen (Rescert)

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Warmtepompen (Rescert)

De tijd dat zonnepanelen en zonneboilers geplaatst werden door installateurs met geitenwollensokken is voorbij.

De tijd dat iedereen met enige installatiekennis warmtepompen mocht installeren is gelukkig ook voorbij.

Bij syntrapxl kan je de opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie", erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA), volgen en je onderscheiden als opgeleid expert op het vlak van warmtepompsystemen.

Erkend door het Vlaams Energieagentschap (VEA) en Rescert, meer info via de website van Rescert.

Deze opleiding geeft recht op verhoogde steunmaatregel KMO-portefeuille.  Kleine ondernemingen krijgen 45%, middelgrote 35%.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Deze opleiding duurt 40 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijg je toegang tot het officiële examen van 4 uur.
Indien je slaagt voor het examen, kun je je laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost van 250€ aan.

Je wordt een opgeleide expert op het vlak van warmtepompen. Je kunt ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

 • Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energiesystemen te ontwerpen en te realiseren.
 • Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant.
 • Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen.
 • Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten.
 • Vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden.
 • Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld aan de Qualiwatt premie in het Waalse Gewest.
 • Belangrijk criterium voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

Om de opleiding te volgen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Enige kennis van warmtepompen is echter aan te raden.

Om het certificaat bij Rescert te behalen dien je te voldoen aan de voorwaarden van Rescert.

De voorwaarden kan je terugvinden op de website van Rescert http://www.rescert.be/nl/conditions_certification.

OPGELET, het certificaat voor installateurs HE stelt de installateur in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gebeuren door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.

 • Installateurs CV, sanitair en klimaatregelingen
 • HVAC-technici
 • Koeltechnisch installateurs, Frigoristen
 • Elektrotechnisch installateurs, Elektrotechnicus
 • Technisch geschoolden zonder ervaring
 • Schoolverlaters
 • Bouwprofessionelen
 • Architecten
 • Ingenieurs
 • Leraars
 • Energiedeskundigen
 • EPB-verslaggevers

Programma Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie 

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Te verwerven essentiële vaardigheden met het oog op de certificering
 • Glossarium
 • De hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Reglementering & ondersteuningsmechanismen 

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Introductie tot de technologie

 • Introductie: toelichting onderwerpen en thema's
 • Milieuvriendelijke relevantie van warmtepompen
 • Gebruiksprincipes
 • Technische details warmtepompcyclus
 • Energie-efficiënte gebouwen
 • Kosten warmtepompsystemen
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem

Ontwerp van de installatie

 • Typologie van de warmtepompen
 • Componenten van de warmtepompen
 • Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
 • De regeling van de warmtepompen
 • Prestaties van de warmtepompen
 • Dimensionering van de installatie

Prestaties van de warmtepompen

 • Dimensionering van de installatie
 • Kostenbatenanalyse
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem
 • Gebruiksvoorwaarden, toepassing en controle

Praktijk

 • Demo in het praktijklabo
 • Veel voorkomende fouten en ervaringen uit de praktijk
 • Bespreking warmtepompcyclussen en de onderdelen
 • Constante parameters van warmtepompen bespreken
 • Metingen van het koelcircuit
 • Storingen onderzoeken en lokaliseren

Klik hier voor meer uitleg bij de aanvraagprocedure via Rescert om jouw erkenning in orde te brengen (na het slagen van alle examens).

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-Z00321
 • Officiële opleidingsnaam : Gecertificeerd aspirant-installateur van hernieuwbare energie - warmtepompen
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kmo-portefeuille

Thema: Duurzaamheid - Energie-efficiëntie

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Alle meest gestelde vragen Contacteer onze klantendienst

Als ik reeds installateur ben van warmtepompen, dien ik dan alsnog de hele opleiding te volgen?
Je dient deze theoretische opleiding gevolgd te hebben, alvorens je toegang krijgt tot het officiële examen om je Rescert erkenning te behalen.
Hoe werkt de Rescert erkenning
Cursisten doen examen bij SyntraPXL en daarmee kunnen ze als ze aan de voorwaarden van RESCERT voldoen, hun certificaat aanvragen (meer info eerste les). Voor vragen ivm toelatingsvoorwaarden/erkenning RESCert: Via RESCert zelf: https://rescert.be/nl/conditions_certification.

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.