Verdieping Psychosociaal welzijn op het werk voor preventieadviseurs

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Verdieping Psychosociaal welzijn op het werk voor preventieadviseurs

Elke preventieadviseur is uiteraard vertrouwd met de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De laatste wijziging is de wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen (B.S. 23.11.2023).

Maar deze wet telt maar liefst 101 artikels, reden te over om specifieke artikels onder de loep te nemen.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

In deze verdiepingsmodules gaan we aan de slag met verschillende thema's uit de welzijnswet en meer bepaald met het psychosociale welzijn op het werk: stress, burn-out, de verplichtingen van de werkgever in het kader van deze wetgeving, de psychosociale risicoanalyse, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer, ...

Wij denken samen na over hoe je met deze thema's kan omgaan in jouw organisatie, hoe je een goed preventiebeleid van psychosociale risico's kan uitbouwen.

De modules richten zich tot preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, HR medewerkers of leidinggevenden die deel uitmaken van het dagelijks beheer van een organisatie. Na de modulereeks ken je de wetgeving en kan je deze toepassen in de praktijk en schrijf je een beleid uit rond de preventie van psychosociale risico's in jouw organisatie. 

 • preventieadviseurs
 • vertrouwenspersonen
 • HR medewerkers
 • leidinggevenden 

Programma

Ontdek het volledige programma in detail

Deze opleiding op maat van je bedrijf? Vragen over deze opleiding?

Dag 1:

 • Wettelijke bepalingen
 • De vertrouwenspersoon
 • De psychosociale risicoanalyse
 • Primaire-secundaire-tertiaire preventiemaatregelen

 Dag 2:

 • Stress en burnout
 • Preventiebeleid stress en burnout
 • Langdurige afwezigheid
 • Re-integratie

 Dag 3:

 • De interne procedures in het kader van psychosociale risico’s op de werkvloer
 • De rol van de hiërarchische lijn
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer: ontstaan en aanpak

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.