Thermische zonne energiesystemen - Combi (Rescert)

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Thermische zonne energiesystemen - Combi (Rescert)

Vandaag dien je een gecertificeerd installateur te zijn om zonnepanelen en/of zonneboilers te plaatsen.

Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Bij syntrapxl kan je de opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie" erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) volgen en je onderscheiden als opgeleid expert op het vlak van thermische  zonne-energiesystemen.

Erkend door het Vlaams Energieagentschap ( VEA ) en Rescert: meer info via de website van Rescert.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Deze opleiding duurt 40 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijg je toegang tot het officiële examen van 4 uur.
Indien je de opleiding bij SYNTRA Limburg volgt rekenen we geen extra kosten aan voor het examen.
Indien je slaagt in het examen dan kun je je als erkend installateur laten registeren bij Rescert. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost van €250 aan.

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

• bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energiesystemen te ontwerpen en te realiseren
• kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant
• erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen
• zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten
• vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden
• het certificaat van fotovoltaïsche installaties is gekoppeld aan de nieuwe premie Qualiwatt in het Waalse Gewest (vanaf september 2014)
• belangrijk criterium vanaf 2014 voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen dien je eerst te slagen voor de opleiding Zonthermische systemen - sanitair warm water. Inschrijving hierop via: http://www.syntrapxl.be/opleidingen/installateur-van-hernieuwbare-energie-zonthermische-systemen-sanitair-warm-water.

Om het certificaat bij rescert te behalen dien je te voldoen aan de voorwaarden van Rescert.

De voorwaarden kan je terugvinden op de website van Rescert  http://www.rescert.be/nl/conditions_certification.

OPGELET, het certificaat voor installateurs HE stelt de installateur in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gedaan worden door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector. Enkel installateurs die actief zijn in de segmenten HVAC en dakbedekking kunnen zich nadien ook door VEA laten erkennen.

Deze opleiding geeft recht op verhoogde steunmaatregel KMO-portefeuille.  Kleine ondernemingen krijgen 45%, middelgrote 35%.

Om deze opleiding te mogen aanvatten, moet je over een kwalificatiebewijs "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water" beschikken.

Module 1: globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie
Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.
Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.
De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven. De module heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.
Inhoud van module 1:
• hernieuwbare energiebronnen
• elementen van het energiebeleid
• elementen van het milieubeleid
• normalisering, labels en certificering 

Module 2: ontwerp van een gecombineerde zonnewarmte-installatie
Deze module vat de basisprincipes samen van de werking van combisystemen bestemd voor ondersteuning van de verwarming en voor de productie van sanitair warm water.
Na deze module dient de installateur kennis te hebben van:
• basisprincipes van combisystemen
• typische voor- en nadelen
• typologie van de plaatsingsmogelijkheden
• manieren om combisystemen te verbinden met een bijverwarming
• kennis van de specifieke componenten
• verschillende warmtesystemen die geschikt zijn voor combisystemen
• capaciteit om de regeling te parametriseren met het oog op een optimale zonne-energieproductie
Inhoud van module 2:
• toepassingen en specifieke vereisten voor gecombineerde zonnesystemen
• werkingsprincipe van een gecombineerd zonnesysteem
• kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie
• typologie van de gecombineerde zonnesystemen
• de oplossingen voor aansluiting
• ontwerp van een stagnatiebestendig zonnecircuit
• te respecteren specifieke normen bij het ontwerp van een gecombineerde zonnewarmte-installatie
• regeling van gecombineerde zonnesystemen
• prestaties van een gecombineerd zonnewarmtesysteem
• ontwerp en dimensionering van een gecombineerd zonnesysteem
• kostprijselement van de gecombineerde zonnesystemen 

Module 3: uitvoering van een gecombineerde zonnewarmte-installatie
De derde module is bedoeld om de vaardigheden van de verwarmingsinstallateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler aan te vullen. Daarnaast verwerft de installateur ook ijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een gecombineerd zonnesysteem (COMBI).
Na deze module dient de installateur kennis te hebben van:
• alle werken met het oog op de installatie van een gecombineerd zonnesysteem plannen en organiseren, rekening houdend met de specifieke vereisten voor het dak, de nodige veiligheidsvoorzieningen, de eventuele werken in onderaanneming
• de montage van de gecombineerde zonne-installatie en de integratie ervan in het gebouw en in het hele HVAC-systeem volgens de regels van de kunst
• inbedrijfstelling van de installatie in bedrijf en de uitvoering van de nodige controles met het oog op een perfecte werking van het gecombineerde zonnesysteem
• het onderhoud van de installatie, eventuele storingen begrijpen en kunnen verhelpen
• eventuele storingen en deze kunnen verhelpen  
Inhoud van module 3:
• montage van het combisysteem
• oplevering & inbedrijfstelling van een combisysteem
• instandhouding & onderhoud van een combisysteem
• opvolging van de prestaties van een combisysteem
• overzicht van de klassieke fouten en identificatie van de storingen die specifiek voorkomen bij gecombineerde zonnesystemen  

MODULE 4: praktijk combisystemen
Module 4 is bedoeld om de praktische vaardigheden van de installateur aan te scherpen in ons competentiecentrum in Genk. Aan de hand van concrete cases gaan we gecombineerde zonneboilersystemen opbouwen.

Klik hier voor meer uitleg bij de aanvraagprocedure via Rescert om jouw erkenning in orde te brengen na het slagen in alle examens.

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

  • ODB-nummer: ODB-Z00141
  • Officiële opleidingsnaam : Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - thermische zonne-energiesystemen - combi
  • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kmo-portefeuille

Thema: Duurzaamheid - Energie-efficiëntie

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.