Nog dag(en) voor opstart

Preventieadviseur niveau II

€ 3150.00 incl.
€ 2603.31 excl. BTW
Business
Favoriet
Nog dag(en) voor opstart

Preventieadviseur niveau II

Laat collega's profiteren van jouw expertise in preventie en welzijn. Deze enorm belangrijke functie is onmisbaar voor het welbevinden van alle werknemers en werkgevers.

€ 3150.00 incl.
€ 2603.31 excl. BTW

In detail

De Codex over het welzijn op het werk (Boek II. - Titel 4.– Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs) heeft een wettelijk verplichte aanvullende vorming voor preventieadviseurs en hun adjuncten ingesteld. Afhankelijk van de omvang en de risicograad van het bedrijf of de organisatie, is een opleiding van niveau II of van niveau I vereist.

SyntraPXL heeft een ruime ervaring en kennis opgebouwd op gebied van hogere managementopleidingen. SyntraPXL - Campus Hasselt werd reeds in 1981 officieel erkend als Instituut voor Veiligheidsopleidingen voor preventieadviseurs en leverde al meer dan 1.600 diploma's preventieadviseur niveau II af.

SyntraPXL start 2x per jaar een opleiding niveau II, die conform is met de wettelijke reglementering terzake.  

Het uitgebreide en diverse docententeam, onder leiding van een docent-cursusbegeleider, vormt de sterkte van deze opleiding. Docenten worden zorgvuldig en professioneel geselecteerd en staan stuk voor stuk met beide voeten in de praktijk. Samen met bedrijfsbezoeken, praktijkoefeningen, ... maken zij de opleiding zeer praktijkgericht.     

De aangeduide prijs omvat de volledige opleiding (multidisciplinaire basis 120 uur + specialisatiemodule van het tweede niveau 90 uur), online cursusmateriaal, studie- en bedrijfsbezoeken, seminarie, cursusbegeleiding en slotzitting. Na deze twee jaar ben je een erkend Preventieadviseur van het niveau II.

De prijs vermeld op deze website is de inschrijvingsprijs voor de VOLLEDIGE opleiding, dus zowel basis- als specialisatiemodule.

SyntraPXL is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op Teams.

Bij de start van het cursusjaar krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten in je cursistenportaal. De lessen vinden grotendeels op de campus Hasselt plaats.

De kandidaat-preventieadviseurs van alle bedrijven en instellingen van klasse B en de adjuncten van alle bedrijven en instellingen van klasse A, zowel uit de industrie als uit de dienstensector.

De toelatingsvoorwaarden voor de cursus PA II zijn: 

  • ofwel houder zijn van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (ASO, TSO of BSO met 7de jaar) (kopie van getuigschrift moet gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs);
  • ofwel houder zijn van een getuigschrift basiscursus tot preventieadviseur (niveau III van minstens 40 uren) én vervolgens minstens 5 jaar nuttige en praktische ervaring in een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW of een EDPBW).

Om het bewijs van deze 5 jaar ervaring te leveren, moet de cursist een attest voorleggen van de werkgever die hem in de interne of externe dienst heeft tewerkgesteld. Hij moet ook het volgende verstrekken:

  • hetzij een kopie van het identificatiedocument van de interne dienst waarin de samenstelling van deze dienst is vermeld, hetzij een kopie van het jaarverslag van de interne dienst;
  • hetzij een kopie van de arbeidsovereenkomst en eventueel de bijlage bij deze overeenkomst met de beschrijving van zijn functie als preventieadviseur.

(kopie van getuigschrift basiscursus en bewijs van ervaring moeten gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs).    

Preventieadviseur Niveau II

De opleiding voor preventieadviseurs is opgesplitst in een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule.

Multidisciplinaire basismodule
Deze module (120 lesuren) verstrekt een eerste inzicht in de verschillende domeinen van het welzijn op het werk, de specifieke risico’s en de wijze om deze risico’s te achterhalen en systematisch aan te pakken, evenals - uiteraard - de wettelijke verplichtingen en het opstellen van een beleid hieromtrent. De basismodule wordt afgesloten met persoonlijk werk en een examen. Na deze basismodule volgt de specialisatiemodule van het tweede niveau.

Specialisatiemodule van het tweede niveau
Tijdens deze module (90 lesuren) wordt de opleiding van een preventieadviseur verder gefinaliseerd: er wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke domeinen en eerder aangebrachte methodes worden verder uitgewerkt en in de praktijk toegepast. Aan het einde van deze module moet een preventieadviseur de nodige tools ter beschikking hebben gekregen om de taken van een preventieadviseur van het tweede niveau te kunnen vervullen. De specialisatiemodule wordt afgesloten met 1 groepswerk, een open boek examen en een eindwerk, dat mondeling voor een professionele jury wordt verdedigd. Wie in deze proef slaagt, behaalt het ‘getuigschrift van aanvullende vorming van preventieadviseur niveau II’.

SyntraPXL onderscheidt zich in deze opleiding voor preventieadviseurs door:
- een zeer dynamische aanpak, duidelijk afgestemd op de dagdagelijkse praktijk van de preventieadviseur;
- docenten die in de praktijk staan en over een brede ervaring en kennis beschikken
- lesdagen op vrijdag om de 2 weken.

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

  • ODB-nummer: ODB-1002617
  • Officiële opleidingsnaam : Preventieadviseur niveau II
  • Opleidingsverstrekker: SyntraPXL

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Gereglementeerd beroep in België

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

  • MO* € 2082.65
  • KO** € 1822.32

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Armand
Riem

Carl
Smeets

Mathias
De Waele

Patrick
Droogmans

Dany
Vanharen

Pieter
De Munck

Erik
Dehaese

Koen
Wijgaerts

Daniel
Van Baelen

Erik
Smit

Jan
Panis

Christel
Swinnen

Freddy
Gerber

Stefaan
Ketels

Jurgen
Reynders

Lies
Wilmaerts

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.