Kinderbegeleider baby's en peuters

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Kinderbegeleider baby's en peuters

Sinds jaar en dag behoort de kinderopvang tot de boeiendste sectoren. In Vlaanderen is men hiervoor dan ook constant op zoek naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Het aantal gezinnen dat beroep wil doen op een van de vele vormen van kinderopvang, neemt alsmaar toe.

 

 

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

De opleiding kinderbegeleider biedt een gespecialiseerde, kwaliteitsvolle vorming aan (toekomstige) begeleiders van een zelfstandig opvanginitiatief. De kinderbegeleider verzekert een kwaliteitsvolle opvang, hetzij in dag, nacht, weekend, occasionele of flexibele opvang in een aangepaste accommodatie. De verantwoordelijke begeleidt en ondersteunt het team, bepaalt de pedagogische visie en staat in voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid. Hij/zij biedt een dynamische, persoonlijke meerwaarde aan de groep, het kind, de ouders en het team van de kinderopvang.

Belangrijke info:

Vanuit " Kind en Gezin " verwacht men dat elk kinderopvanginitiatief voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit als garantie dat elke ouder zijn kinderen kan toevertrouwen aan goed opgeleide begeleiders.

Deze opleiding voldoet aan bovenstaande eisen en maakt dat cursisten die deze opleiding met succes beëindigen, met hun diploma als zelfstandige aan de slag kunnen tot maximaal 18 kindjes of in de groepsopvang of gezinsopvang als begeleider (ook indien er beperkte buitenschoolse kinderopvang aanwezig is voor kinderen ouder dan 2,5 jaar).
Aan de slag gaan bij initiatieven die enkel buitenschoolse kinderopvang aanbieden en die niet vergund zijn (enkel gemeld zijn), is mogelijk maar wordt afgeraden aangezien het leerplan onvoldoende is afgestemd is op die doelgroep (+ 2,5 jaar)
Aan de slag gaan bij initiatieven die enkel buitenschoolse kinderopvang aanbieden en die vergund zijn (Bijv. OCMW's, steden en gemeenten), is niet mogelijk.  

Deze opleiding is goedgekeurd door het departement Werk & sociale economie als beroepskwalificerend opleidingstraject. 

De erkenning bij Kind & Gezin kan je hier terugvinden: https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding

 

Iedereen die aan de slag wilt als Kinderbegeleider baby's en peuters. 

  • Een uittreksel uit het strafregister, model 596.2Sv
  • Attest medische geschiktheid

Modules:

Oriëntatie in de kinderopvang 32 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Her beroep kinderbegeleider
Het leertraject
Zelfreflectie
Decreet houdende de organisatie kinderopvang van baby's en peuters

EHBO en levensreddend handelen 20 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
EHBO
Levensreddend handelen van kinderen 0-12j

Algemene communicatie 20 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Gespreksvaardigheden 
Gedrag
Sociale vaardigheden en omgangsvormen
Zelfkennis

Samenwerken met gezinnen en hun context 28 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Contact met ouders
Samenwerken met ouders
Ouderparticipatie en tevredenheid

Samenwerken in het team en interdisciplinair 20 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Samenwerken met externen en interdisciplinair
Samenwerken in een team

Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang 20 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Zorg voor kwaliteit en kwaliteitsvolle zorg
Procedures in de kinderopvang

Pedagogisch handelen baby's en peuters 56 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Ontwikkeling van de baby en peuter
Omgaan met baby's en peuters
Opvoeden
Reflecteren

Diversiteit en inclusie in de kinderopvang 24 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)

Pedagogisch observeren baby's en peuters 20 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)

Voeding baby's en peuters 20 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)

Verzorging baby's en peuters 52 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Verzorging van de gezonde baby's en peuters
Verzorging van de licht zieke baby's en peuters
Verzorging van baby's en peuters met specifieke zorgbehoefte

Indeling tijd en ruimte 20 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)
Hygiëne, ergonomie en veiligheid
Ruimtelijke indeling en inrichting
Tijdsindeling

Spel baby's en peuters 40 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)

Organisatorisch beheer in de kinderopvang 44 uur (Voor deze module kun je onder bepaalde voorwaarde een vrijstelling krijgen, vraag op de campus naar de voorwaarden)

Verantwoordelijke zelfstandige kinderopvang voor max. 18 kinderen 44 uur
Gebouw
Veiligheid
Vergunning en erkenning van de kinderopvang
Verbintenissenrecht
Rechten en plichten in de kinderopvang
Verzekeringen in de kinderopvang
Eindwerkbegeleiding 

Werkplekleren:

  • Deel 1 als kinderbegeleider (150u)
  • Deel 2 als verantwoordelijke kinderopvang tot 18 plaatsen (40u)

Indien je als zelfstandige binnen de kinderopvangsector aan de slag bent kan, bij wijze van uitzondering, het werkplekleren gedeeltelijk binnen eigen initiatief worden gelopen.

Dit traject bevat meerdere e-modules waardoor je thuis vanachter je PC op een zelfstandige manier de lesmodule(s) kan instuderen. Je kan daarbij rekenen op e-coaching.

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

  • ODB-nummer: ODB-Z00558
  • Officiële opleidingsnaam : Kinderbegeleider baby's en peuters, Beroepscompetenties kinderbegeleider baby's en peuters
  • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Els Lombard Verantwoordelijke kinderopvang

De meisjesdroom van Els Lombard (46): kinderdagverblijf "Biep en Lotje"

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.