EPB-verslaggever

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

EPB-verslaggever

Gebouwen gaan op zijn minst tientallen jaren mee. De bouwers en verbouwers van vandaag bepalen dus het energiegebruik van de volgende generaties. Het is niet verwonderlijk dat de Vlaamse regelgeving inzake energiezuinig bouwen steeds strenger wordt, waarbij de Vlaamse regering streeft naar 'bijna energie-neutraal' bouwen. 

SyntraPXL is door het VEKA erkend om de opleiding tot EPB-verslaggever te geven, waarna je toegang hebt tot een officieel erkend examen.

Deze opleiding geeft recht op de verhoogde steunmaatregel KMO-portefeuille.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Als EPB-verslaggever ben je verantwoordelijk voor de controle van de energienormen en begeleid je het bouwteam door het woud van EPB-regels en -uitzonderingen.

Sinds begin 2015 geldt een erkenningsregel voor verslaggevers. Sindsdien is het enkel beschikken over het juiste diploma niet meer voldoende om je te kunnen registreren als verslaggever. Het werk van een verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie. Het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA) heeft een opleidingstraject van 96 uur uitgewerkt dat enkel erkende opleidingsinstellingen mogen aanbieden.

OVER HET EXAMEN

Om te slagen heb je 12 maanden vanaf de datum van je getuigschrift. Selecteer dus een examen dat ruim binnen de
geldigheidstermijn van je getuigschrift valt. Zo houd je rekening
met eventuele herkansingen. Je moet je ook nog registreren binnen de
geldigheidstermijn (zie stap 5). Eens je getuigschrift vervallen is,
moet je de basisopleiding tot verslaggever opnieuw volgen voordat je nog
eens kan deelnemen aan het examen.

 • Je bent een nieuwe of bestaande, inactieve verslaggever.
 • Je voldoet voldoen aan de voorwaarden opgelegd door het VEKA.

Toelatingsvoorwaarden:

Om erkend te worden als EPB-verslaggever moet je beschikken over één van de volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

 • Architect, Master of Science in de architectuur of Master of Architecture;
 • Burgerlijk ingenieur-architect of Master of Science in de ingenieurwetenschappen - architectuur;
 • Burgerlijk-ingenieur, Master of Science in de ingenieurwetenschappen of master of Civil Engineering;
 • Industrieel ingenieur of Master of Science in de industriele wetenschappen;
 • Technisch ingenieur;
 • Bio-Ingenieur of Master of Science in de bio-ingenieurwetenschappen;
 • Interieurarchitect of Master of Science in de interieurarchitectuur;
 • Graduaat bouw;
 • Bachelor bouw;
 • Bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering;
 • Architect-assistent of Bachelor in de toegepaste architectuur.

Toelating tot de opleiding is nog geen toelating tot het beroep.

Indien je niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, maar toch de kennis van de EPB-verslaggever wil hebben, kan je alsnog inschrijven. Je mag dan echter niet deelnemen aan het officieel examen en kan dus ook niet het beroep als EPB-verslaggever uitvoeren.

Meer info op de website van het Vlaams Energie Agentschap:  https://www.energiesparen.be/epb-pedia/werken-als-verslaggever/diploma.

De docenten brengen je zowel de theoretische achtergrond als de praktische toepassing ervan bij en dit aan de hand van real-life voorbeelden en met gebruik van de door het VEKA beschikbaar gestelde software. De opleiding gebeurt op een interactieve manier met veel ruimte voor vraagstelling en begeleiding. De opleiding vergt ook veel studie en oefening buiten de lesuren.

Totaal: 96 uur in 24 sessies

 • EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen: 12u.
 • EPB-berekeningsmethodiek: 4u.
 • Gebouwen: geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering: 12u.
 • Netto-energiebehoefte van een gebouw, warmteverliezen en -winsten: 12u.
 • Technische installaties in relatie tot het E-peil, met onderscheid tussen EPW en EPU: 16u.
 • Hygiënische ventilatie: 8u.
 • EPB-meetcodes en toepassingen, technische fiches, certificaten: 8u.
 • Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen bouwteam: 8u.
 • Praktische oefening/ eindtaak: 16u.
  • 3 avonden praktische oefeningen
  • 2 avonden eindtaak.

Getuigschrift & Examen

 • Na het succesvol afronden van deze opleiding levert SyntraPXL een getuigschrift af dat toegang verleent tot het officieel erkend examen. Dit getuigschrift is een waardemeter of jij volgens SyntraPXL in staat bent om het examen met succes af te ronden. Het biedt echter geen enkele garantie op succes en SyntraPXL is niet verantwoordelijk voor de uitslag van het examen.
 • Het officieel examen wordt afgenomen tijdens de laatste lesavond.

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Kmo-portefeuille

Thema: Duurzaamheid - Energie-efficiëntie

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.