Wat is het verschil tussen een diploma en een getuigschrift?

Inhoud

Wie slaagt voor het volledige traject beroepskennis én voor de basiskennis ondernemerschap, gevolgd binnen SyntraPXL ontvangt een diploma. Wie één van de 2 delen volgt, ontvangt (mits slagen) een getuigschrift beroepskennis of een getuigschrift basiskennis ondernemerschap. Getuigschriften en diploma’s zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en worden afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming VLAIO - SyntraPXL Vlaanderen.

Voor een getuigschrift "uitstroom KMO-medewerker" of voor een modulegetuigschrift kan nooit een diploma afgeleverd worden.

Toch nog een vraag?

Neem contact op met ons!