Limburg blijft groeien als kenniscentrum

7 months geleden

Limburg is als kenniscentrum in volle ontwikkeling, met de bestaande, herkenbare en deels ook buiten Limburg erkende ecosystemen zoals Corda, T2-campus, Health en Bouw. Hogeschool PXL heeft een ambitieus plan: 5 campussen voor onderzoek en onderwijs in Limburg zullen worden getransformeerd tot levendige state-of-the-art campussen en sterke ecosystemen met aandacht voor duurzaamheid. Deze visie is vertaald in afzonderlijke masterplannen. Het project PXL BusinessHUB situeert zich in een masterplan dat zal worden uitgerold aan de Elfde-Liniestraat in Hasselt: “Doorbraak PXL”. Dit doen ze natuurlijk niet alleen, verschillende partners waaronder ook SyntraPXL zullen hieraan meehelpen.

T2

Frank Smeets, voorzitter Raad van Bestuur Hogeschool PXL:“Project PXL BusinessHUB focust op de realisatie van onderzoek infrastructuur die het ecosysteem tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld naar een hoger niveau tilt. Door te investeren in dit soort laagdrempelige en op KMO’s gerichte onderzoeksinfrastructuur, wil PXL een zo groot mogelijke impact hebben op de economische ontwikkeling van de regio Limburg en bij uitbreiding op de regionale economie van Vlaanderen. De inhoudelijke leidraad van de BusinessHUB zijn diensten, business, duurzaam ondernemerschap met digitalisering als key enabling technology. De BusinessHUB zal dé locatie worden waar Limburgse en Vlaamse bedrijven en onderzoekers  elkaar kunnen ontmoeten en concrete samenwerkingen kunnen opzetten zodoende dat kennisvalorisatie, co-creatie en versnelde innovatie mogelijk worden. Hiermee beoogt Hogeschool PXL haar bijdrage te leveren om een tastbare versnelling te realiseren inzake de digitale en duurzame transitie van de Limburgse en Vlaamse economie. De samenwerking met het bedrijfsleven zal in die zin en door de realisatie van PXL BusinessHUB kunnen toenemen met maar liefst 20%.”

Vlaanderen staat aan de top wat betreft onderzoek en innovatie, en dat is ook van levensgroot belang voor de kenniseconomie

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw:

“Vlaanderen staat aan de top wat betreft onderzoek en innovatie, en dat is ook van levensgroot belang voor de kenniseconomie en dé locatie voor voedselinnovatie die we zijn. We moeten hier als Vlaamse Regering in blijven ondersteunen, zowel door onze jongeren warm te maken voor onderzoek en innovatie, als door te investeren in onze hogescholen, universiteiten en kenniscentra; maar ook door onze KMO’s en bedrijven te stimuleren in die innovatie. Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie.  We halen als regio gezamenlijk een investering van meer dan 3,5% van het BBP in Onderzoek & Ontwikkeling.  Dat maakt ons wereldwijd één van de beste leerlingen van de klas.  Deze standaard bereiken we uiteraard enkel dankzij projecten als deze PXL-BusinessHUB.  We mogen daar fier op zijn.  Hogeschool PXL en betrokken partners mogen daar fier op zijn. Innovatie is immers de manier om te werken aan duurzame, digitale oplossingen voor onze samenleving en economie, om onze levenskwaliteit te garanderen dus.  Want in Vlaanderen is het goed wonen, leven en werken, en dat willen zo houden.”

Tom Vandeput, Gedeputeerde provincie Limburg van Economie:

“Waar kennis en ondernemerschap samenkomen, ontstaan de beste kansen voor groei. Op dit idee is ook onze provinciale campusontwikkeling gebaseerd. Door in te spelen op acute behoeften en co creatie met de gebruikers in te zetten in de zoektocht naar extra toegevoegde waarde, vervoegt de Elfde Liniestraat straks het lijstje van de toekomstgerichte campussen. De maximale afstemming tussen de eigen specialisaties en die van de campussen in de buurt, maakt van PXL een belangrijke economische hub om de industriële transitie van Limburg verder uit te voeren. De uitvoering van dit masterplan ondersteunt de provinciale doelen inzake innovatief en digitaal ondernemerschap en is een hefboom voor een duurzame, competitieve provincie.”

De Stad Hasselt erkent dat een dergelijke open onderzoeks- en innovatie infrastructuur het lokale student- en ondernemersweefsel versterkt

Steven Vandeput, burgemeester Stad Hasselt:

“De Stad Hasselt erkent dat een dergelijke open onderzoeks- en innovatie infrastructuur het lokale student- en ondernemersweefsel versterkt en dus een plek verdient in onze stad. We wensen het PXL BusinessHUB project dan ook te ondersteunen en moedigen de initiatiefnemer aan in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.”

Tom Vanham, algemeen directeur LRM:

“Het PXL BusinessHUB project sluit naadloos aan bij het LRM-aanbod van incubatoren, dynamische bedrijvencampussen zoals Corda Campus en de startup – community Limburg StartUp.  In deze BusinessHUB kunnen KMO’s inzetten op het versnellen van digitale transities en innovaties in samenwerking met studenten en onderzoekers. Op deze manier wordt kennis en innovatie gevaloriseerd. Dat zorgt voor nieuwe producten of innovaties, die bedrijven performanter kunnen maken of zelfs tot nieuwe startups kunnen leiden.  We moedigen student-ondernemerschap aan omdat we geloven dat dit het Limburgse ondernemingsweefsel duurzaam versterkt.”

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg:

“De open onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in PXL BusinessHUB zal een waaier aan opportuniteiten bieden voor onze leden-ondernemingen om hun bedrijfsvoering te innoveren, digitaliseren en verduurzamen. Onze betrokkenheid in dit project past perfect binnen onze structurele samenwerking met Hogeschool PXL rond vier thema’s: onderwijs-arbeidsmarkt verbinden, innovatie valoriseren, ondernemerschap aanmoedigen en internationaliseren.” 

Marijke Maes, Directeur Infrastructuur & Facilitair Management Hogeschool PXL:

“Concreet zal daartoe het bestaande gebouw B van campus Elfde Linie ingrijpend worden vernieuwd, uitgebreid en ingericht. Hiertoe zal de infrastructuur beschikken over o.m. een multifunctioneel binnenplein, Digital Experience Labs en ruimtes waar spontane interacties en inspiratiesessies mogelijk zijn. Het multifunctioneel binnenplein tussen de nieuwe Businesshub en het onderwijsprogramma van gebouw B, wordt vertaalt in de vorm van een Mercado met catering faciliteiten dat kan worden ingezet voor lezingen, expo, receptie, voorstellingen of werksessies en sluiten aan op de living Labs, pré-incubator ateliers, en cocreatieruimtes waar bedrijven, onderzoekers en studenten samen kunnen innoveren. Heel de site van de campus zal via dit project bovendien gaan fungeren als living lab inzake circulair, natuurinclusief en energiepositief (ver-)bouwen.”

Heidi Croes, adjunct algemeen directeur Hogeschool PXL:

“De toekomst die Hogeschool PXL (en haar geassocieerde partners) hiermee voor ogen heeft is er één waar iedereen – van student en onderzoeker tot bedrijf, overheid en non-profit – de mogelijkheid zal hebben om de voordelen van een gedigitaliseerde en duurzamere toekomst te leren kennen, te beleven en in dat kader problemen op te lossen, nieuwe innovaties te realiseren, meer concurrentieel te worden en meer jobs te kunnen genereren. De hoofddoelstelling is dus dat KMO’s beroep kunnen doen op de kennis van onderzoekers en op die manier problemen oplossen en innovaties realiseren. Daardoor worden zij meer competitief, genereren ze meer business en kunnen ze meer tewerkstelling creëren.”

Deze businesshub is zo een rijke leer-werkomgeving, leergemeenschap in een living lab, field lab, stadslab, werkplaats of centers of expertise, hoe we het ook noemen, een plaats die samenbrengt en netwerkt.

Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL:

“Door de toekenning van Salk-turbo en gevolgens de EFRO-middelen, Vlaamse cofinanciering alsook de eigen bijdrage van Hogeschool PXL zullen Limburgse en Vlaamse KMO’s kunnen intekenen op transitie naar een meer digitale en duurzame economie. Weet dat we samen met Universiteit Hasselt, SyntraPXL en Hogeschool PXL hier duizenden studenten hebben die studeren in een Businessopleiding (handelswetenschappen, marketing, communicatie, financiën, logistiek, recht/bedrijfsrecht, bedrijfsIT, verzekeringen... )."

"Nodig voor nieuw enterpreneurship alsook intrapreneurship. Onderwijs en onderzoek alsook overheid, en organisaties en burgers vormen zo een quadruple helix op deze site. Vele KMO’s hebben geen eigen R&D afdeling maar onze hogeschool kan deze functie vervullen alsook via onderwijs vernieuwing brengen. Weet ook dat diensten, business en ondernemerschap een transversaal gegeven is doorheen verschillende sectoren en speerpunten." 

"Bovendien is handel met 22,6% veruit de grootste sector in onze Limburgse economie. Tel daarbij de sector administratieve diensten en ondersteunende diensten 2,3%, financiële activiteiten en verzekeringen 12,2%, exploitatie van en handel in onroerend goed 1,6%, dan richt deze businesshub zich op minstens 40% van onze Limburgse economie. Een aantal bedrijven hebben in dit verband al een letter of intent ingestuurd waarin zij aangeven dat zij graag gebruik willen maken van deze infrastructuur: Aselia, Datasense, Brightest, BeWire, BRobots, Xplore Group, The Value Hub, Mapshot, Plugin2Drive, Boostifai, Altereyes en Dynaps zijn in die zin slechts enkele namen van bedrijven die een sterke behoefte inzake samenwerking met onderzoekers van de PXL en UHasselt aangeven. En we zijn nog niet begonnen."

"Hiermee sluit dit projectvoorstel naadloos aan op de beleidsdoelstellingen van het Vlaamse regering en het EFRO-programma 2021-2027 waarin deze doelstellingen opgenomen zijn. Daarnaast zullen tal van geassocieerde partners het project structureel mee vorm geven: VOKA KvK Limburg, POM Limburg, Corda Campus, Syntra-PXL, Limburg Startup, stad Hasselt (masterplan – ruimtelijke ordening) en de Universiteit Hasselt. In deze zin kan het project PXL BusinessHUB als een werkelijke hefboom dienen om meer digitaal en duurzaam ondernemen in Limburg en Vlaanderen een boost te geven." 

"Kortom, een krachtige organische verbinding maken met de directe omgeving en onderzoek en onderwijs daar kort-cyclisch op aan te passen. Zo kan ons onderwijs en ons onderzoek directe impact genereren. Deze businesshub is zo een rijke leer-werkomgeving, leergemeenschap in een living lab, field lab, stadslab, werkplaats of centers of expertise, hoe we het ook noemen, een plaats die samenbrengt en netwerkt."

 

SyntraPXL Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij SyntraPXL

Naar alle artikels
fotografie
Artikel

“Het is een grote troef om als journalist ook goede foto’s te kunnen maken”

Artikel

De 5 voordelen van een zomerse bijscholing

Zien juli en augustus er in jouw agenda nog relatief rustig uit? Dan is het hoog tijd om je in te schrijven voor een opleiding van onze summerschool. Je verbetert er niet alleen je expertise mee, het biedt ook nog vier andere voordelen.

Artikel

Van steunzolen maken tot HTML schrijven

Jill Wets werkte jarenlang in de orthopedie. Met plezier en toewijding maakte ze steunzolen en specialiseerde ze zich in rolstoelen, maar intussen bleef ook haar andere passie groeien: die voor de IT. Toen haar contract in de orthopedische sector afliep, besloot ze de sprong naar full stack developer te wagen, en dat bleek een goede keuze.

Artikel

“Fotograferen is durven dirigeren”

Tot twee jaar geleden had cursist Ivan Coemans geen idee dat hij zo goed kon fotograferen. Het was pas tijdens de opleiding fotografie van SyntraPXL dat dit verborgen talent van hem aan het licht kwam. En hoe!

Artikel

“Overdag werk ik met de dood, ’s avonds vier ik het leven”

Als ‘thanatopracteur’ is Robby Pipeleers de ideale docent voor de opleiding post-mortale make-up en restauraties. Op een professionele en respectvolle manier doet hij er in zijn job alles aan om het stof­fe­lijk over­schot van een overledene tot aan de uit­vaart in goe­de staat te hou­den. ’s Avonds gooit Robby het echter over een andere boeg, want dan zet hij als dj heel wat feestjes in gang. Dat vraagt om een interview!

hoeveel ga ik verdienen
Artikel

Hoeveel ga ik verdienen?